David Fousert, Directeur Herkauwers ForFarmers Nederland

Afdeling: Sales Herkauwers Nederland

“Een achtergrond in de landbouw is een pre, maar geen must.”

Ondernemend karakter

“De business unit Herkauwers telt zo’n 350 tot 400 medewerkers, diverse productie- en overslaglocaties en is gericht op melkvee, vleesvee, geiten en schapen. Samen zetten wij ons in voor het beste resultaat bij de boer. Voor veel functies bij ForFarmers is een achtergrond in de landbouw wel een pre, maar geen must. Ik heb farmacie gestudeerd. Na ruim 13 jaar werkzaam te zijn geweest bij Cargill binnen diverse internationale Food & Agri divisies, ben ik in 2016 bij ForFarmers terechtgekomen. Wat mij aantrok waren de mensen en de cultuur van de onderneming, het ambitieniveau, het directe contact met de klant en het ondernemende karakter.” 

Afbeelding: David Fousert_in-line

Fascinerende branche

“De agribusiness is een fascinerende branche. Je werkt in een sector onderhevig aan micro- en macro-economische belangen, die continu in beweging is. Een sector ook waar de politiek zich sterk mee bemoeit, die door de maatschappij wordt bewonderd én tegelijk bekritiseerd en waar de hoofdrolspelers - de boeren - een enorme drive hebben een mooi kwaliteitsproduct af te leveren. De waarde van het Nederlandse agrocomplex bereikt ieder jaar recordhoogten. Nederland is na de Verenigde Staten, het tweede exportland voor landbouwproducten. Wie eenmaal aan deze sector heeft gesnoven, blijft er vaak op de een of andere manier bij betrokken.”

Het thema van de wereld

“ForFarmers heeft een duidelijke en inspirerende missie en visie, maar tevens een concrete strategie om daar invulling aan te geven. We werken nauw samen met de klant om het beste uit diens bedrijf te halen, maar we stellen ook prikkelende vragen. Proberen de ondernemer 2 of 3 stappen voor te zijn, verder te kijken dan de 100 koeien die in de stal staan; wat doe je nu om over vijf jaar meer rendement en een duurzamere bedrijfsvoering te hebben? Dat allemaal om nu en in de toekomst op een efficiënte, effectieve, duurzame en veilige manier hoogwaardig voedsel te produceren. Het thema van de wereld! Bij ForFarmers is dat internationale aspect goed voelbaar en dat wordt alleen maar meer. Tegelijkertijd blijven we heel lokaal opereren om dicht bij de markt te staan. Want, vergis je niet, we staan vooral met beide benen op de grond.”

Tekstproductie in samenwerking met recruitment & executive search Nomilk2day.