De uitdagingen van Jim Kelleher, Group Health & Safety Manager

Afdeling: Health & Safety

Afbeelding: Jim Kelleher_sidebar

Jim Kelleher is Group Health & Safety Manager bij ForFarmers. Vanaf zijn thuiswerkplek beantwoordde hij een aantal vragen over zijn werk en hoe de coronacrisis dit beïnvloedt.

“De grootste uitdaging zit ‘m in het gedrag van mensen”

Sinds wanneer werk je bij ForFarmers?

“September 2015 ben ik hier begonnen. Ik heb een technische achtergrond en heb altijd in productiebedrijven gewerkt, onder andere in de golfkartonverpakkingen- en zuivelproductenindustrie. De laatste 23 jaar in Health & Safety management.”

Wat zijn je belangrijkste taken?

“Samen met mijn team ontwikkel en implementeer ik het Arboprogramma voor ForFarmers. Simpel gezegd gaat mijn werk over het creëren van een veilige werkplek voor onze medewerkers, over het creëren van een cultuur waarin veilig werken de norm is en wettelijke voorschriften worden nageleefd. Een belangrijk onderdeel van mijn H&S-rol is de dialoog met alle collega's. Vertellen waarom H&S cruciaal is binnen ForFarmers en wat dit voor iedereen betekent. Het geven van het goede voorbeeld en zichtbaar leiderschap zijn heel bepalend voor de manier waarop er in een organisatie naar veiligheid wordt gekeken.”

Wat is je ambitie, wat wil je over – laten we zeggen – 5 jaar bereikt hebben?

“Mijn ultieme doel is een ongevalsvrije werkplek in al onze bedrijven en dat alle collega’s aan het eind van elke werkdag ongedeerd huiswaarts gaan. Het bereiken van nul LTI's (Lost Time Incidents ofwel ongevallen met verzuim) bij ForFarmers zou een enorme prestatie zijn, als je kijkt naar de cijfers binnen de diervoederindustrie in het algemeen. Maar het zou geweldig zijn als wij hierin als ForFarmers een voorbeeldrol kunnen spelen. Niet meer dan 10 LTI’s per jaar binnen ForFarmers als geheel, dat is mijn ambitie voor 2025.”

Wat is jouw grootste uitdaging?

“De grootste uitdaging in H&S is altijd het gedrag van mensen. Mensen houden niet van verandering en nieuwe H&S processen en procedures brengen altijd veranderingen met zich mee. En vaak ook nieuwe manieren van werken en dat kan frustrerend zijn. Daarnaast is het ook een uitdaging om vijf verschillende landen consequent in dezelfde richting te krijgen. Er zijn verschillen in H&S-wetgeving en -normen per land. Dus sommige dingen kunnen niet overal op dezelfde manier worden aangepakt. H&S is daardoor binnen ForFarmers niet overal even ver ontwikkeld en soms zijn de normen zelfs verschillend.”

De corona-crisis raakt ons allemaal. Wat voor invloed heeft het op jouw werk?

“Het coronavirus heeft veel invloed op mij en mijn team, omdat we de deur niet uit mogen. Terwijl het juist een van onze voornaamste doelstellingen voor 2020 was om de locaties vaker te bezoeken en contact te onderhouden met de teams en het management daar. Op dit moment kunnen we alleen op afstand communiceren, wat beter is dan geen communicatie, maar niet ideaal om vaart te houden in de gedragsverandering die we de afgelopen jaren op gang hebben gebracht.

Ik maak nu ook deel uit van het Corona Coordination Team. Het team helpt de organisatie bij het interpreteren en begrijpen van de verschillende overheidsmaatregelen die de verspreiding van Covid-19 tegen moeten gaan. Het team helpt ook bij het opstellen van processen en procedures om de voerproductie op een verantwoorde wijze door te laten gaan en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers in deze situatie te waarborgen.”