Eerst stage daarna afstuderen bij ForFarmers

Afdeling: Sales Herkauwers en Inkoop

 Antsje Veldstra: "Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen"

Deelname aan het Stageselectie-event is voor de meeste studenten de start van een leerzame periode bij ForFarmers. Voor Antsje Veldstra een periode van bijna een jaar; zij mocht na haar projectstage ook haar afstudeerproject bij ForFarmers doen. Hoe kijkt Antsje terug op haar tijd bij ForFarmers, in de periode september 2021 tot juni 2022?  

Waarom heb je voor ForFarmers gekozen?

Een stage bij ForFarmers stond op mijn verlanglijstje, omdat veevoeding mij erg interesseert. Daarnaast zijn wij thuis klant bij ForFarmers, vandaar dat ik hier graag een stage wilde doen. Ik heb me toen aangemeld voor het Stageselectie-event van ForFarmers die in het voorjaar van 2021 plaatsvond. ForFarmers organiseert dit event twee keer per jaar om kennis te maken met potentiële stagiairs en afstudeerders. Tijdens dit event kunnen beide partijen bekijken of er een klik is.

Vertel eens meer over het Stageselectie-event, hoe gaat dit in zijn werk?

Voorafgaand aan het Stageselectie-event moest je een filmpje over jezelf maken waarin je jezelf voorstelt en waarin je vertelt wat voor stage je zoekt. Daarna kwam het event zelf, dit was online en daardoor erg toegankelijk. Je hoefde er niet een hele dag voor vrij te houden, waardoor het makkelijk te combineren is met school. Tijdens het stageselectie-event kreeg je eerst een korte introductie over ForFarmers en vervolgens werden alle stage-opdrachten gepresenteerd. Na afloop mocht je je eigen top drie van alle stage-opdrachten doorgeven. Ik studeer Bedrijfskunde & Agribusiness aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Na mijn studie wil ik ergens werken waarbij ik veehouders vooruit help door mijn adviezen. Daarnaast hebben mijn ouders een melkveehouderij en die wil ik op termijn over gaan nemen. Ik heb tijdens het Stageselectie-event dus gesolliciteerd op een stage in de sector melkvee. Een paar dagen na het event hoorde ik dat ik mocht stagelopen in het jongveeteam. De stage begon in september 2021.  

Afbeelding: Portret Antsje_bij koeien 720x290 (1)
Antsje kwam via het Stageselectie-event van ForFarmers aan een projectstage.

Wat vind je van deze manier van ‘solliciteren’ voor een projectstage?

Ik vind het een hele toegankelijke manier, iedereen kan eraan meedoen. Je krijgt gelijk een goed beeld van de organisatie en de opdrachten. En het is erg leuk om vooraf een filmpje op te nemen, dit is een veel mooiere manier van jezelf voorstellen dan een brief. 

Vertel iets over je stage en hoe is de samenwerking met de collega's van ForFarmers verlopen?

Ik heb stage gelopen in het jongveeteam, ik ging samen met een andere stagiaire bij klanten in Nederland jongvee meten en wegen. Tijdens deze stage hadden we twee begeleiders, iemand uit de buitendienst en een marketing manager. Bij de begeleider van de buitendienst konden we terecht voor alle vragen over het meten en het wegen en bij de marketing manager voor alle vragen over het verslag. Doordat ik voor mijn stage veel onderweg was, zag ik de begeleiders weinig en moesten we veel zelfstandig werken, maar bij vragen kon ik ze altijd bellen. Eén keer per maand hadden we overleg met ons vieren; de twee begeleiders, de andere stagiaire en ik. Tijdens deze stage werd dus veel zelfstandigheid en eigen initiatief van je verwacht. Daar moet je wel mee om kunnen gaan, maar ik vond dit juist wel fijn. 

En aansluitend mocht je ook afstuderen bij ForFarmers. Met welk onderzoek?

Ik studeer af op de afdeling Inkoop, ik heb gewerkt aan een model waarin alle aspecten van de prijsvorming van eiwitten (als grondstof) inzichtelijk worden gemaakt. 

De school raadt het niet aan om bij hetzelfde bedrijf te blijven, maar ForFarmers is een grote organisatie. Ik zit nu op een hele andere afdeling met andere collega's, hierdoor is het voor school geen probleem dat ik bij hetzelfde bedrijf afstudeer. 

Afbeelding: Portret Antsje_op kantoor 720x290 (1)
Antsje studeert af op de afdeling Inkoop.

Welke ervaringen neem je mee van je projectstage en afstuderen bij ForFarmers?

Het jongvee meten en wegen was bij allerlei verschillende klanten, verspreid door heel Nederland. Iedere klant boert op zijn eigen manier; ik vond dit erg interessant om te zien. Hier heb ik veel nieuwe inzichten door gekregen en een heleboel van geleerd. 

Op de afdeling Inkoop leer ik veel over de grondstoffenmarkt. Hierdoor begrijp ik goed hoe de prijs van het voer is opgebouwd. 

Wat hoop je over vijf jaar te hebben bereikt?

Ik hoop dat ik over vijf jaar ons bedrijf thuis verder heb kunnen ontwikkelen en innoveren en daarnaast hoop ik dat ik naast de boerderij een hele leuke baan buitenshuis heb, waar ik me helemaal thuis voel. 

Ik start vanaf 1 september bij accountantskantoor Flynth en zie ernaar uit om de veehouders verder te helpen met hun boekhouding en financiële vraagstukken. 
 

Afbeelding: Portret Antsje_bij koeien 720x290 (2)