Rick van Oort & Marjon Pot, Marketingmanager en Ketenconceptmanager

Afdeling: Sales

“Er zit veel kennis bij ForFarmers”

De eerste 100 dagen

De eerste 100 dagen van je nieuwe baan zijn belangrijk voor de mate waarin je succesvol bent. Rick van Oort en Marjon Pot kijken terug op de periode na hun overstap naar ForFarmers.

Rick van Oort werkt sinds oktober 2018 als marketingmanager Varkens bij ForFarmers. “Ik heb heel erg het gevoel dat iedereen voor hetzelfde doel staat: For the Future of Farming. Collega’s zijn gepassioneerd over hun werk en er zijn weinig muurtjes. Wel zo prettig. Verder ben ik meteen betrokken bij conceptontwikkeling. Harstikke leuk en je leert je collega’s zo snel kennen.”

Ook voor Marjon Pot, sinds september 2018 ketenconceptmanager, is de eerste indruk positief. Zij heeft een nieuwe en unieke rol binnen de organisatie, wat vraagt om veel eigen initiatief. “Mijn eerste doel was helder te krijgen waar we staan met ketenconcepten. Zo bepaal ik waar ik toegevoegde waarde kan leveren.”

Afbeelding: Rick en Marjon_in-line

Dagelijkse werkzaamheden

Marjon houdt zich bezig met de ontwikkeling van concepten waaraan meerdere ketenpartijen, zoals veehouders, slachterijen en retail, deelnemen. Zij zit dus bij veel verschillende partijen aan tafel. “Ik heb hiervoor zowel in de food- als in de feedsector gewerkt en heb dus ervaring met verschillende schakels in de keten. Daardoor heb ik snel in de gaten waar ik moet zijn, wat er gebeurt en waar eventuele gevoeligheden liggen.”
Anders dan Marjon begeeft Rick zich puur in de varkenssector. “Mijn dagelijkse werkzaamheden hebben altijd de 4 P’s in zich: product, prijs, promotie en plaats. Als marketingmanager vervul ik een brugfunctie tussen ons Nutritie Innovatie Centrum, de varkenshouder en de specialisten en accountmanagers van ForFarmers.”

Samenwerking brengt sector verder

In hun onderlinge samenwerking brengen Rick en Marjon de missie van ForFarmers - For the Future of Farming - daadwerkelijk in praktijk door kansen te creëren voor de varkenshouderij. Rick: “Ik bekijk alles vanuit de behoefte van de varkenshouder en Marjon overziet de keten. De rol van de retail en van de consument die meer interesse toont in de kwaliteit en herkomst van voedsel, zijn daarin belangrijk.”
“Er is enorm veel dynamiek in de keten en als ForFarmers zitten we daar letterlijk en figuurlijk middenin”, constateert Marjon. “Als voerleverancier – in het midden van de keten – speel je een schakelrol. Daar richt ik me specifiek op.”

Waarom kozen zij voor ForFarmers?

Het gegeven dat ForFarmers inspeelt op trends in de markt, maakt het voor Marjon een interessante werkgever. “Ik denk dat het bedrijf daardoor op veel gebieden een voorlopersrol heeft. Bovendien zit er veel kennis in de organisatie.”
Rick voelt zich vooral aangetrokken door de prestaties die ForFarmers de laatste jaren neerzette. “ForFarmers is sterk in ontwikkeling, ze zijn actief in overnames en samenwerkingsverbanden en ook nog eens zeer marktgericht. Ik wil graag voor een bedrijf werken met ambitie. En dat is ForFarmers zeker.”

Veel focus op training en ontwikkeling

De bedrijfsomvang heeft nog een pluspunt. Wil iemand zich vakinhoudelijk specialiseren of juist bepaalde skills verder ontwikkelen, dan is die mogelijkheid er. ForFarmers heeft bijvoorbeeld sector Academies die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de marketing- en verkoopmedewerkers. Zo kunnen medewerkers snel (door)ontwikkelen. Rick kreeg die kans. “Ik kom eigenlijk uit de pluimveewereld en ik had daar gemakkelijk in verder kunnen gaan, maar ik wilde graag een andere sector in. Mijn horizon verbreden. Dat betekende uit mijn comfortzone stappen; samen met ForFarmers ben ik die uitdaging aangegaan.” 

Tekstproductie in samenwerking met recruitment & executive search Nomilk2day.