Wat doet een manager Online Support bij ForFarmers? Rianne van der Vegte neemt je mee.

Afdeling: Total Feed Support

"Hoe spelen we met ons online portaal zo goed mogelijk in op klantwensen?"

Rianne van der Vegte startte in september 2016 bij ForFarmers als Trader Enkelvoudig bij ForFarmers DML. Nu is ze manager Online Support binnen Total Feed Support (TFS). 

Wat houdt die rol in?

Afbeelding: Working-at-1

“Samen met mijn collega’s Ted Stax en Jolanda van den Broek houd ik me bezig met het nieuwe MyForFarmers portaal in Nederland. Dit klantenportaal heeft meer functionaliteiten dan de oude omgeving. Denk onder andere aan online productadvies en de mogelijkheid tot track & trace van orders”, legt Rianne uit. “Het is een nieuw portaal, dus we zijn nog volop bezig om het verder te optimaliseren. Op dit moment ligt de focus op een verdere uitbouw van het portaal met nieuwe functionaliteiten. Daarnaast willen we ook klanten die nog niet via het portaal bestellen, motiveren om dat te doen.”

Afbeelding: RiannevanderVegte_in-line

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?

Afbeelding: Working-at-2

“Het klinkt cliché, haha, maar het is echt zo: geen dag is hetzelfde, al beginnen we altijd met een dagstart. Na wat social talk borgen we hierin de voortgang: zijn er bijzonderheden of prioriteiten? We bespreken de cijfers, en maken afspraken over de werkverdeling zodat we de dag met een duidelijk doel voor ogen én een goed gevoel starten. Ik heb veel afstemming met key-users, en met sales en communicatie. Op dit moment zijn we bezig met een campagne, om met name telefonische bestellers aan te haken. Daarnaast heb ik regelmatig brainstormsessies met het team en direct betrokkenen over hoe we de ultieme klantbeleving kunnen bereiken; hoe maken we het leven van klanten makkelijker en welke bijdrage kan ons portaal daaraan leveren? Een van de speerpunten voor dit jaar is online cross-selling. Daarvoor voer ik gesprekken over kansen en wensen die we zien voor de toekomst.”

Wat vind je leuk aan je rol?

Afbeelding: Working-at-3

“Werken met een team van enthousiaste mensen, daar krijg ik energie van. Daarnaast vind ik het leuk dat dit een meer organiserende en coördinerende rol is. In deze rol ervaar je ook echt dat we veel kennis en specialisme in huis hebben; dat er veel collega’s zijn met goede ideeën, die weten waar de klant behoefte aan heeft. Geweldig om samen verder te bouwen aan een gezamenlijk doel. En aangezien de ontwikkelingen zo snel gaan, zijn we nooit uitgebouwd, des te meer uitdaging.”

Wat betekent ‘For The Future of Farming’ voor jou?

Afbeelding: Working-at-4

“ForFarmers is nergens zonder agrarische bedrijven, maar andersom is het voor agrariërs belangrijk om een betrouwbare partner te hebben, die niet alleen kwaliteitsvoer levert maar ook meedenkt over de toekomst. Voor elkaars succes hebben we elkaar hard nodig! Specifiek voor het Online Support Team betekent dit vooral: gebruikmaken van technologische ontwikkelingen en daarmee zo goed mogelijk inspelen op klantwensen. Niet alleen nu, maar juist ook voor de langere termijn.”  

Wat is je stip op de horizon?

Afbeelding: Working-at-5

Rianne denkt even na en zegt: “Verandering gaat nooit zonder slag of stoot. Het is voor het Online Support Team belangrijk om iedereen, zowel collega’s als klanten, goed te betrekken bij veranderingen. En actie te ondernemen op feedback die we binnen krijgen. Uiteindelijk is de stip op de horizon dat we het portaal blijven ontwikkelen, maar ook koppelen aan andere online initiatieven die de klant raken, zodat we het voor klanten makkelijker maken zaken met ons te doen.”