Wat doet Koen Heikens in het team Next Level Innovation?

Afdeling: Next Level Innovation

"Super om zo snel al het gevoel te krijgen een bijdrage te leveren aan relevante projecten"

Koen Heikens, 36 jaar, startte ruim een jaar geleden bij ForFarmers als senior projectmanager bij het team Next Level Innovation (NLI). “Ik was erg verrast door het warme welkom dat ik heb gevoeld en nog steeds voel bij alle kennismakingen met collega’s. Ze hebben passie voor hun werk en onze bedrijfstak en zijn geïnteresseerd in jou als persoon. Dit heb ik niet eerder zo meegemaakt", bekent Koen spontaan. "Daarnaast vind ik het super dat ik in korte tijd al het gevoel heb gekregen een bijdrage te kunnen leveren aan zulke relevante projecten voor onze organisatie.” Dat riep bij ons de vraag op: wat doe je als projectmanager in het NLI team? En welke achtergrond moet je hiervoor hebben?

Wat deed je voordat je bij ons kwam werken?

Afbeelding: Working-at-1

“Ik kom uit een volledig andere sector, de consumentenelektronica. Hier zat ik met name in de servicekant van de business. Voor Philips TV stuurde ik het West-Europese servicenetwerk aan, en in mijn laatste job voordat ik bij ForFarmers startte, heb ik de integratie van twee van de bedrijven uit dit netwerk begeleid. De ervaring die ik toen heb opgedaan, komt nu goed van pas. Met name op het gebied van projectmanagement, procesoptimalisatie, de rol van ‘spin in het web’ tussen verschillende schakels in de keten van fabrikant tot consument.”

Afbeelding: Koen Heikens_in-line

Waarom koos je voor ForFarmers?

Afbeelding: Working-at-2

“Ik was op zoek naar een rol in een internationaal bedrijf waar je het proces van inkoop, productie tot verkoop van dichtbij mee kan maken. Wat zeker ook belangrijk was, is dat ik bij ForFarmers het gevoel kreeg dat de cultuur binnen het bedrijf down-to-earth is, en dat er veel passie is om wat te bereiken.”

En wat doe je nu precies?

Afbeelding: Working-at-3

“Ik ben senior projectmanager binnen het Next Level Innovation team. Ik heb hiermee de eer om een bijdrage te leveren aan een aantal gave projecten waarin we proberen nieuwe technologieën toe te passen in onze productieprocessen. Uiteindelijk moet dit leiden tot verdere optimalisatie of versterking van onze marktpropositie.”

Maar wat is er nou zo Next Level aan NLI?

Afbeelding: Working-at-4

“Binnen het NLI leveren we een bijdrage aan projecten die lastig van de grond te krijgen zijn, omdat bij die specifieke projecten meerdere afdelingen betrokken zijn of omdat er heel specifieke kennis nodig is die beperkt aanwezig is binnen ForFarmers. Denk bijvoorbeeld aan data science. Criteria voor projecten die wij doen, zijn dat er minimaal 2 of 3 afdelingen bij betrokken zijn en dat het zogenaamde ‘calculated bets’ zijn. Dat laatste wil zeggen: als je je als bedrijf wilt onderscheiden, dan moet je soms tijd investeren in projecten en ideeën waarvan je van tevoren al weet dat er een kans bestaat dat ze niet slagen. Daarnaast zit er in deze projecten een grote data-component. Binnen het NLI-team hebben we collega’s die hier helemaal blij van worden en de meest actuele kennis in huis hebben.”

Wat merken onze klanten van de projecten die jij begeleidt?

Afbeelding: Working-at-5

“Een aantal projecten die ik leid hebben te maken met onze productie. De rode draad in deze projecten is dat we voer willen leveren met een constante kwaliteit, zowel nutritioneel als fysisch. Ondanks dat in grondstoffen, receptuur en het productieproces zelf veel zaken continu variëren, wil onze klant een constant product dat bij elke bestelling de kwaliteit heeft die hij verwacht. Dus ja, dat moet de klant er uiteindelijk van merken. Een voorbeeld van een ander project zit juist aan de marktkant. Hier werken we voor vleespluimvee aan een digitale dataketen. Dit moet onze adviseurs en klanten helpen om vroegtijdig patronen te herkennen. Doel hiervan is dat we gericht kunnen sturen om uiteindelijk kwalitatiever en/of efficiënter te kunnen leveren.”

Super interessant, maar wat doe jij dan in jouw rol?

Afbeelding: Working-at-6

“In mijn rol ben ik vooral spin in het web. Ik zorg ervoor dat de verschillende stakeholders in een project allemaal goed op elkaar afgestemd zijn. Soms moet je mensen aanjagen, soms moet je mensen afremmen, soms moet je kritisch zijn, soms moet je stimuleren. Veel bellen, maar ook voorstellen uitwerken, analyses maken, monitoren waar we staan. Evalueren, leren, kennis delen. Heel breed dus, en dwars door het hele bedrijf. Dat maakt het ook heel leuk en afwisselend.”

Wat betekent For the Future of Farming voor jou?

Afbeelding: Working-at-7

“Goede vraag… Ik denk dat we als organisatie op een constructieve manier een bijdrage moeten leveren aan de klimaatuitdaging waar we als maatschappij op dit moment voor staan, zonder te vergeten dat de agrarische sector een zeer wezenlijke rol vervult als voedselproducent en deze rol moet kunnen blijven vervullen in de toekomst.”