Zes vragen aan Daan Schrijver, Verkoopleider Legpluimvee Zuid-Nederland

11-3-2020

Afdeling: Sales Legpluimvee

“De enorme passie waarmee collega’s en klanten hun beroep uitoefenen werkt heel aanstekelijk”

Je komt uit de levensmiddelensector. Heel wat anders dan de agribusiness. Waarom koos je voor ForFarmers?

Afbeelding: Working-at-1

“Ik heb inderdaad eerst in de levensmiddelensector gewerkt. Van 2016 tot 2018 volgde ik daarnaast een masteropleiding in Rotterdam. Hier leerde ik veel mensen kennen die in andere sectoren werken. Dat zette me aan het denken: wat is mijn vervolgstap? Is het interessant om ervaring op te doen in een andere sector? Van huis uit heb ik een voorliefde voor de agrisector; ik wist dan ook snel dat ik in deze sector wilde werken. ForFarmers trok mijn aandacht als marktleider in West-Europa. Ik vind het belangrijk om te werken voor een bedrijf met visie en ambitie. Wat mij ook aantrok bij ForFarmers is de balans tussen medewerkers van binnen en buiten de sector. Dat maakt dat er brede kennis in de organisatie is, waar ik veel van kan leren. En de enorme passie waarmee mensen hier werken, zowel klanten als collega’s, is heel aanstekelijk. Er zijn veel uitdagingen en met ons team zetten we ons elke dag in voor de toekomst van boeren in Nederland.”

Daan Schrijver_in-line

Hoe was het om bij ForFarmers te starten?

Afbeelding: Working-at-2

“Veranderen is altijd spannend, helemaal als je in een sector gaat werken die je nog niet goed kent. Maar je krijgt hier vanaf dag één veel vrijheid. Iedereen helpt je en neemt de tijd voor je. Doordat we diverse locaties hebben, zitten collega’s verspreid over Nederland. Je moet dus wél zelf initiatief nemen om iedereen te leren kennen. De ambities van ForFarmers passen goed bij mijn persoonlijke ambities. Ik wil graag ervaring opdoen binnen de verschillende diersectoren. Ook de internationale ambitie van het bedrijf vind ik erg interessant.”

Hoe zorgde je ervoor dat je kennis van de pluimveesector kreeg?

Afbeelding: Working-at-3

“Vooral door te doen! Eerst heb ik stage gelopen op een legpluimveebedrijf. Perfect! In de ochtend helpen eieren rapen en de gezondheid van hennen controleren; in de middag bijvoorbeeld mest afdraaien. Naast de praktische werkzaamheden, sprak ik met de pluimveehouder over de sector en zaken waarmee hij te maken heeft. Zo kreeg ik een goed beeld van een werkweek bij onze klanten en leerde ik in korte tijd veel over de sector. Uiteraard is er ook een intern introductieprogramma. Maar je leert ook veel van gesprekken met bijvoorbeeld eierpakstations en broederijen. Ook hier geldt: eigen initiatief is erg belangrijk.”

Wat houdt de rol van Verkoopleider Legpluimvee eigenlijk in?

Afbeelding: Working-at-4

“Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe en het beheer van bestaande klanten. Het doel is om ons marktaandeel in Nederland te vergroten door een duurzame relatie met onze klanten te bouwen. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de specialisten en accountmanagers in de buitendienst. Waar nodig spring ik bij en ga ik mee naar klanten. Daarnaast is onze rol binnen het netwerk zeer belangrijk. Daarom onderhoud ik veel contacten binnen bijvoorbeeld broederijen en eierpakstations. Naast deze vooral extern gerichte aspecten, horen bij de functie natuurlijk ook een aantal interne aspecten. Zo komen we elk kwartaal samen met het Managementteam Pluimvee. Ook de ontwikkeling van onze medewerkers krijgt veel aandacht, onder andere via de HR-cyclus, gecombineerd met coaching-on-the-job. Al met al een enorm afwisselend takenpakket.”

Heb je tips voor mensen zonder agrarische achtergrond die bij ForFarmers willen werken?

Afbeelding: Working-at-5

“Wees nieuwsgierig, stel jezelf open en ben bereid om te willen leren van collega’s. Toon interesse en ga geregeld een dag mee met je collega’s. Het is echt van belang dat je wilt begrijpen wat er speelt bij boeren in Nederland.”

Tot slot: waarom wil jij werken ‘For the Future of Farming’?

Afbeelding: Working-at-6

“De Nederlandse agrisector is de meest vooruitstrevende ter wereld en we staan voor de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden. Hoe mooi is het om met de kennis en ervaring die we binnen onze organisatie hebben, hieraan een steentje bij te kunnen dragen?! Dat is voor mij invulling geven aan onze missie ‘For the Future of Farming’. Uiteraard werken we dagelijks aan het langetermijnsucces van boeren, maar dit beperkt zich dus niet tot ons werk op het boerenerf. Het gaat ook om het in gesprek gaan met andere partijen. En meer vertellen over de toegevoegde waarde van onze sector, die in mijn ogen veel meer maatschappelijke waardering verdient dan ze op dit moment krijgt.”