Zes vragen aan Mathij van Hoof, Specialist Legpluimvee

Afdeling: Sales Legpluimvee

“Samen met de klant werken aan een beter resultaat; dat maakt het leuk”

Wat is je achtergrond?

Afbeelding: Working-at-1

“Ik heb de ALO-opleiding in Tilburg gedaan, iets heel anders dan ik nu doe. Maar ik ben opgegroeid op een pluimveehouderij en de agrisector bleef me toch trekken. Het voelt vertrouwd. Ik heb eerst bij een toeleverancier voor agrarische dierbenodigdheden gewerkt. Hier kwam ik erachter dat ik meer met de dieren zelf bezig wilde zijn. Die kans heb ik drie jaar geleden bij ForFarmers gekregen en met beide handen aangegrepen.”

Afbeelding: Mathij van Hoof_in-line_4

Waarom koos je voor ForFarmers?

Afbeelding: Working-at-2

“Het is een internationaal bedrijf dat vooruitkijkt. Dat biedt perspectief. Er is enorm veel kennis in huis en een gedegen interne opleiding. Je kunt hier veel kanten op en je krijgt alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren binnen je vakgebied.” 

Wat zijn jouw belangrijkste taken?

Afbeelding: Working-at-3

“Overleggen met legpluimveehouders over welke koers te varen. We bespreken hoe we de technische prestaties en daarmee het rendement kunnen verbeteren, welke voer- en managementkeuzes er zijn. Daarnaast houd ik contact met het netwerk rondom de boer – zoals broederijen, dierenartsen en eierpakstations – en probeer ik nieuwe klanten te werven. Intern werk ik veel samen met nutritionisten en productmanagers, bijvoorbeeld om innovatieve ideeën en ontwikkelingen vanuit de markt te vertalen naar voerconcepten.”

Beschrijf eens een doorsnee werkdag

Afbeelding: Working-at-4

“Meestal check ik als eerste mijn mailbox en voicemail. Ook bekijk ik de real live technische data van klanten die zijn aangesloten bij Lay-Insight. Daarna stap ik in de auto naar de pluimveehouders met wie ik een afspraak heb. Samen met de klant maak ik een ronde door de stallen om te kijken hoe de hennen presteren en of er zaken zijn die aandacht vereisen. Dat bespreek ik nadien met de pluimveehouder en ik leg het ook vast in een bezoekverslag, zodat we daar later altijd op terug kunnen grijpen. In de middag probeer ik vaak zogenaamde ‘pio-gesprekken’ in te plannen met pluimveehouders die geen klant zijn van ForFarmers. Dit zijn veelal interessante gesprekken waarin we kijken of wij als ForFarmers iets voor deze ondernemer kunnen betekenen in de toekomst.”

Wat maakt het werk leuk voor jou?

Afbeelding: Working-at-5

“De samenwerking met pluimveehouders, samen werken aan een beter resultaat, dat vooral. Verder vind ik het prettig om met mensen en dieren te werken. En intern heb ik een heel leuk team met gezellige maar bovenal vakkundige mensen, dat geeft een erg goede synergie. Hoewel ForFarmers een groot bedrijf is en de lat hoog legt, is de sfeer open en gemoedelijk. Je kunt bij iedereen terecht voor vragen of een goed gesprek.”

Tot slot: waarom wil jij werken For the Future of Farming?

Afbeelding: Working-at-6

“De Nederlandse agrisector loopt wereldwijd voorop als het gaat om kennis en innovatie. Heel de wereld kijkt mee hoe wij als klein landje duurzaam voedsel produceren, op een verantwoorde manier voor mens, dier en milieu. Als voedsel volgens Nederlandse standaarden geproduceerd is, dan weet ik dat het voldoet aan strenge eisen, dat het gecontroleerd wordt en dat je erop kunt vertrouwen. Daar mogen we best trots op zijn en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.”