Een week van pitchen, praten en passie delen met studenten

Talentvolle studenten zijn belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector én van ons bedrijf. Daarom besteedt ForFarmers veel aandacht aan deze doelgroep. En het is geweldig dat we daarbij ook op de inzet van veel collega’s kunnen rekenen. Afgelopen week zijn meerdere collega’s op pad geweest om studenten kennis te laten maken met ForFarmers en hun enthousiasme over het werken bij ForFarmers met hen te delen.

Pitchen en praten in het café

Zo organiseerde studentenvereniging USRA van de Aeres Hogeschool Dronten haar jaarlijkse Sponsorborrel. De zeven sponsoren mochten hier een korte pitch houden voor de circa vijftig aanwezige studenten. Gertie Klein Hegeman, verkoopleider melkvee, verzorgde de pitch namens ForFarmers. ‘Krachtvoer voor jouw ambitie’ was de kernboodschap en natuurlijk gaf hij extra aandacht aan de komende ForFarmers Stage Dag op 11 december. “Het was een prettige avond met leuke gesprekken en ik kreeg ook veel vragen over de mogelijkheden binnen ForFarmers”, aldus Gertie.

Friet met koesignalen op de boerderij

Specialist Pieter Fleerakkers en Verkoopleider Pierre van Oort waren uitgenodigd bij de HAS Ruminenten, een studievereniging gerelateerd aan de HAS Green Academy. Pierre: “Waar we normaal gesproken een presentatie houden over een voedingsonderwerp, hadden we deze keer in overleg met de studievereniging voor een wat praktischer insteek gekozen, zodat studenten konden ervaren wat ons werk inhoudt.”

Daarom verzamelden zo’n veertig studenten, van eerstejaars tot vierdejaars, zich einde middag bij het melkveebedrijf van de familie den Boer. Na een korte rondleiding werd eerst de inwendige mens gevuld bij de inmiddels gearriveerde frietkar. Vervolgens gingen ze in twee groepen aan de slag. Eén groep werd door Pieter bijgepraat over transitiemanagement. De tweede groep ging de stal in voor een workshop koesignalen van Pierre. “De studenten waren zonder uitzondering erg enthousiast over het geboden programma”, blikt Pierre terug. “En de frietkraam viel ook erg in de smaak 😊”

Een impressie van de activiteiten
Een impressie van de activiteiten

Gedeelde passie tijdens Bedrijvendag

En dan was er nog de Bedrijvendag van de HAS Green Academy in Den Bosch. Namens ForFarmers en Reudink verzorgden legpluimveespecialist Mathij van Hoof en business development manager Janne van Rooij een interactieve workshop. Drie collega's uit de varkens-, broilers- en melkveesector bemanden de stand, waar ze in gesprek gingen met talloze studenten.

De Bedrijvendag bleek niet alleen een platform voor informatie-uitwisseling, maar ook een inspirerend moment waarin de passie voor de toekomst van de agrarische sector werd gedeeld. Dit bood een mooie opening voor gesprekken over onze missie For the Future of Farming en om meer te vertellen over CirQlar. Mathij: “Goed om op deze manier met de studenten in gesprek te gaan. Ze hebben nu een beter beeld van hoe ForFarmers een rol speelt in de toekomst van de agrarische sector. Én van de mogelijkheden die we hier bieden qua stage en werk.”