ForFarmers Specie Academies blijken succesvolle kennisgenerator

Met als belangrijkste doel kennis delen zijn in 2016 de ForFarmers Specie Academies (Swine, Poultry, Ruminant) opgestart. We willen namelijk zowel op technisch als op commercieel gebied voorop lopen. Dankzij onze kennis, in combinatie met ons productportfolio en onze hulpmiddelen, kunnen we onze klanten ondersteunen bij het realiseren van een beter rendement, hogere efficiëntie en een gezondere veestapel. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Ons doel is onveranderd, we blijven – ook in het kader van For the Future of Farming - bouwen aan de beste sales teams. Waar staan we nu met de Academies?

Swine Academy

Sinds de start van de Swine Academy in 2016 hebben de ruim 100 collega’s binnen sales Varkens in Engeland, Duitsland, België en Nederland, alle modules van de Academy inmiddels afgerond (met uitzondering van nieuwe collega’s die in 2018 zijn ingestroomd). Janneke Keeris, coördinator van de Swine Academy: “De eerste fase van de Swine Academy telde verschillende modules, die steeds een levensfase van het varken behandelen; zeug, big, vleesvarken. Alle specialisten en accountmanagers hebben deze modules gevolgd, zodat iedereen dezelfde basiskennis heeft en weer helemaal ‘bij’ is. De deelnemers hebben nu ook meer detailkennis van zowel de nutritionele als de technische kenmerken van ons assortiment varkensvoeders; NOVA, VIDA en ULTRA.”

Afbeelding: 190409_Janneke Keeris_in-line

In de volgende fase van de Academy, die in 2019 van start is gegaan, gaan we dieper in op onderwerpen zoals gezondheid, nutritionele data e.d. Voor elk onderwerp is een aanpak op maat, om ervoor te zorgen dat het aansluit op de individuele kennisbehoefte van de specialisten en de accountmanagers. De modules worden door collega’s uit verschillende landen bijgewoond, want ook het delen van kennis over de landen heen is een belangrijk doel.

Janneke: “Voor deze tweede fase hebben we ook zogenaamde minimodules ontwikkeld. Dit zijn korte modules van 3 uur, die de verkoopmanager zelf aan zijn teams kan geven. De focus ligt hier meer op commerciële kennis, zoals bijvoorbeeld commercieel rekenen; het doorvertalen van wat de technische resultaten betekenen in termen van financieel voordeel. Maar ook zaken op het gebied van nutritie, zoals grondstoffen, komen aan de orde.”

Ruminant Academy

Ook de Ruminant Academy zag in 2016 het levenslicht in Nederland, Duitsland, België en deels in de UK. “De Ruminant Academy is met name gericht op hoe je de theorie toepast in de praktijk. Vanaf 2019 gaan we hierin nog een stap verder en combineren we sales- en technische trainingen”, vertelt Jarich Westra, coördinator van de Ruminant Academy. “Door deze combinatie zijn we nog effectiever in het leren van commerciële en technische vaardigheden. Het aantal modules is inmiddels verder uitgebreid en gericht op de belangrijkste pijlers: VITA, TransLac, Terra, Feed2Milk en Agroscoop.”

Afbeelding: 190409_Jarich Westra_in-line

Het volledige lesprogramma wordt in bijna alle landen aangeboden, waarbij collega’s zich per module kunnen inschrijven, afhankelijk van hun leerwensen. Voor nieuwe medewerkers is in september 2018 een volledig nieuw opleidingsprogramma van start gegaan. Dit (jaar)programma bestaat uit meerdere blokken: in blok 1 wordt de basiskennis getraind. In blok 2 starten de commerciële trainingen. Blok 3 is gericht op herhaling en verdieping en blok 4 staat in het teken van verbreding van het netwerk van de medewerker.

Poultry Academy

In 2017 trapte de Poultry Academy af, en sindsdien zijn alle sales collega’s in Poultry – zo’n 60 medewerkers in Nederland, België, Duitsland en Engeland - getraind in vier overkoepelende technische modules: Nutrition, Health, Management en Data & Economics. Binnen deze modules zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen in de vorm van uitdagende workshops, korte verdiepingssessies met opdrachten en diverse spelvormen.

Afbeelding: 190409_Laura Hoving_in-line_2

Laura Hoving, coördinator van de Poultry Academy, over de volgende stap: “We zijn nu bezig met de 2.0 versies van deze modules en inmiddels hebben alle collega’s de module Nutrition 2.0 doorlopen. Voor collega’s die later zijn ingestroomd, is een zogenaamde ‘recap’-dag georganiseerd, om ervoor te zorgen dat de groep hetzelfde kennisniveau had bij de start van een nieuwe module. Bij het ontwikkelen van modules kijken we vooral naar kennis en ervaring die relevant is om binnen sales te delen, maar ook naar innovaties van de afgelopen tijd.”

Hoe haken nieuwe sales-medewerkers aan op de Academies?

Nieuwe sales-medewerkers die net van school komen (met of zonder agrarische achtergrond), nemen standaard deel aan het commercial traineeship. Hierin worden ze gedurende hun eerste jaar bij ForFarmers door specialisten en ervaren collega’s getraind op allerhande onderwerpen die aan bod komen bij de klant. En waar nodig wordt kennis uit de Academies ‘op maat’ aangeboden. Daarnaast doorlopen deze nieuwe collega’s het algemene salesprogramma dat sector-overschrijdend is. Na, en soms al tijdens, dit eerste jaar sluiten ze aan bij reguliere trainingen. Zo zorgen wij ervoor dat ze goed voorbereid de boer op gaan.

Lees meer over de ForFarmers Academy.