Studenten biologische landbouw maken kennis met de praktijk

Het bezoek werd afgesloten met een lunch

Aeres Hogeschool Dronten heeft een nieuwe minor (bijvak) waarin studenten de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in de biologische landbouw.

In dat kader bezochten dinsdag 19 maart ruim 15 studenten de productielocatie van Reudink in Lochem, dochterbedrijf van ForFarmers dat gespecialiseerd is in biologisch veevoer.

Workshops

Na een korte introductie over het bedrijf en de mogelijkheden die ForFarmers jong talent te bieden heeft, gingen de studenten zelf aan de slag in diverse workshops. Zo verdiepten ze zich in de verschillen tussen de gangbare en de biologische veevoerproductie qua productkeuze en beschikbare grondstoffen. Ook was er ruimte voor praktijkverhalen: waar loopt een adviseur op biologische bedrijven zoal tegenaan? Hoe wordt een biologisch rantsoen samengesteld en wat is het belang van samenwerking met biologische akkerbouwers daarbij? Een rondleiding door de fabriek gaf de studenten inzicht in het productieproces van het biologische voer.

Zowel de studenten als de begeleidende docenten waren zeer enthousiast over de dag. Binnenkort zullen zij in de klas nog enkele voorbeeldrantsoenen van Reudink voor biologische melkveehouders bespreken. Ook voor de komende minors gaan ForFarmers en Reudink dit programma verzorgen.

Voerlevering van Reudink aan een biologische pluimveehouderij