Studenten verdiepen zich in kringlooplandbouw

Nog niet zo lang geleden – toen nog niemand van social distancing had gehoord – boog de RFS Academy – een initiatief van de Rundvee Fokkerij Studieclub van Wageningen Universiteit – zich over de vele aspecten van kringlooplandbouw. ForFarmers leverde via een spreker een waardevolle bijdrage aan de discussie.

Minister Schouten ziet kringlooplandbouw als de toekomst voor de Nederlandse landbouw. Maar kringlooplandbouw is een brede term die op veel manieren kan worden uitgelegd en ingevuld. Hoe ga je bijvoorbeeld om met export? Wat is de definitie van regionaal/lokaal? Als je vanuit Wageningen één uur naar het oosten rijdt, wordt dit al gerekend als export. Terwijl in sommige landen het na 10 uur rijden nog steeds intern transport heet. Welke van deze situaties zou dan eerder onder kringlooplandbouw vallen?

Vragen

Andere vragen die voorbijkwamen: de Nederlandse melkveehouderij is deels export-georiënteerd. Hoe past de Nederlandse melkveehouderij in de kringlooplandbouw en is dit te vertalen naar de Benelux, NW-Europa of heel Europa? En hoe kan de Nederlandse melkveehouderij voldoen aan de kringlooplandbouw zonder daar financieel ongezonder op te worden?

Namens ForFarmers verzorgde Henk Jan Lieftink, nutritionist binnen het Nutrition Innovation Centre van ForFarmers (en oud-student aan de WUR), een presentatie over voerstromen. De circa 45 studenten die de avond bijwoonden, waren goed te spreken over zijn bijdrage. Mooi dat wij ook op deze manier onze kennis kunnen delen en studenten blij kunnen maken!

Afbeelding: 200325_RFS studenten_in-line
Blije RFS-leden na een geslaagde bijeenkomst