Vrachtwagen-voor-werken-bij

Hoe zit ForFarmers in elkaar?

Het hoofdkantoor van ForFarmers staat in Lochem (Nederland).

Om onze strategie 2025 succesvol uit te kunnen voeren is een heldere organisatiestructuur van belang. De organisatie moet de juiste balans bieden tussen ondernemerschap in de lokale markten en het optimaal benutten van de aanwezige kennis en ervaring binnen ForFarmers als geheel.

ForFarmers is verdeeld in operationele clusters die geografisch zijn bepaald: Nederland, België, Duitsland/Polen en het Verenigd Koninkrijk. 

Operationele activiteiten zoveel mogelijk lokaal

Operationele activiteiten, zoals productie en verkoop, vinden zoveel mogelijk lokaal plaats om optimaal bij de behoeften van klanten in de betreffende regio aan te sluiten.

De activiteiten die op groepsniveau zijn georganiseerd, zijn met de clusters verbonden via een matrixorganisatie. Hieronder vallen HR (personeelsbeleid), Nutritie en Innovatie, Marketing, Communicatie, Financiën, Mergers & Acquisitions (fusies & overnames), IT, Investor Relations (contact met beleggers), Duurzaamheid, de Juridische afdeling en Supply Chain (Inkoop). Deze activiteiten staan ten dienste van de hele ForFarmers Groep.

Waar relevant werken we in alle landen op een eenduidige manier en maken we optimaal gebruik van de schaalvoordelen die een organisatie van onze omvang biedt. Waar nodig werken we juist lokaal, dicht op onze klanten.