Privacy Statement ForFarmers

Inleiding
ForFarmers respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. ForFarmers vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop ForFarmers uw persoonsgegevens verwerkt. 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
ForFarmers N.V. is tezamen met haar dochtervennootschappen (hierna: “ForFarmers”) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van ForFarmers zijn: ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@forfarmers.eu.

Het kan zijn dat ForFarmers een specifiek privacy statement heeft voor bepaalde producten of diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. 
 
Wanneer verzamelt ForFarmers uw persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. ForFarmers verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van ForFarmers bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met ForFarmers. 

Waarvoor gebruikt ForFarmers uw persoonsgegevens?   
ForFarmers gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

•    ForFarmers verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt ForFarmers bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past ForFarmers deze gegevens bij wijziging aan. ForFarmers baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

MyForFarmers
ForFarmers verwerkt ook persoonsgegevens, zoals inloggegevens, als klanten zich registreren via de MyForFarmers portal. Deze portal geeft klanten inzicht in hun bedrijfsgegevens zoals bestellingen en facturen. Aan de hand van de gegevens die – onder andere - via MyForFarmers beschikbaar zijn gesteld, kan ForFarmers aan klanten advies op maat verlenen met betrekking tot voer en/of een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Mede vanwege het voer-gerelateerde en bedrijfsmatige karakter van deze adviezen en het streven naar optimalisatie van de dienstverlening baseert ForFarmers zich voor de verwerking van deze gegevens op gerechtvaardigd belang. ForFarmers kan deze gegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten.

•    Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt ForFarmers persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze websites. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van ForFarmers.

•    Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media, het persoonlijk account My ForFarmers of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. In dit kader kan ForFarmers ook (financiële) informatie verstrekken aan aandeelhouders, analisten, de pers en/of anderen die op basis van toestemming hun contactgegevens voor dit doel bij ForFarmers hebben achtergelaten. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van ForFarmers de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van ForFarmers betreffen.

•    Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals rapportages over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten (waaronder voerconversie gegevens in combinatie met bedrijfsnummer), gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van ForFarmers.

•    Via de “Werken bij” websites van ForFarmers kunnen werkzoekenden op basis van toestemming verschillende gegevens achterlaten, zoals hun contactgegevens en C.V.. Ook kan de werkzoekende hierbij via een koppeling gebruik maken van zijn of haar Linkedin profiel of een vergelijkbare toepassing. Aan de hand van deze gegevens kan ForFarmers beoordelen of een werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

•    Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

•    Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. In fabrieken van ForFarmers kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat ForFarmers heeft bij beveiliging.

•    Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van ForFarmers worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid.

Met wie kan ForFarmers uw persoonsgegevens delen?
ForFarmers zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. ForFarmers kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. ForFarmers zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen. 

Uitwisseling van gegevens binnen de ForFarmers Groep 
Als u klant bent van ForFarmers dan kunnen uw persoonsgegevens binnen de ForFarmers Groep worden uitgewisseld. Dit kan worden gedaan vanwege administratieve doeleinden en om een totaal overzicht te krijgen van uw bedrijf en van de producten en diensten die u bij ForFarmers afneemt. Hierdoor is ForFarmers in staat om u beter van dienst te zijn. ForFarmers baseert zich hierbij op haar gerechtvaardigde belangen aangezien deze activiteiten de normale bedrijfsvoering van ForFarmers betreffen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
ForFarmers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van ForFarmers. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
ForFarmers heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. ForFarmers heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft ForFarmers  maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.  

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht
Indien u een eigen account heeft bij ForFarmers (bijvoorbeeld My ForFarmers) dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw accountgegevens. 

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens of als u geen eigen account heeft bij ForFarmers dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@forfarmers.eu. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door ForFarmers kunt u contact opnemen via Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@forfarmers.eu

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen
Het privacy statement van ForFarmers kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van ForFarmers. Dit privacy statement is opgesteld op 28 maart 2018.
 

Cookiebeleid

Het Cookiebeleid van ForFarmers bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’) op de ForFarmers website www.forfarmersgroup.eu en de ForFarmers websites die daarmee gelinkt zijn.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen in het geheugen van uw webbrowser of apparaat wanneer u een website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en dit tekstbestand stelt een website in staat specifieke apparaten of browsers te herkennen. Een cookie bevat dus informatie over bijvoorbeeld een advertentie of adverteerder of een unieke ID-code.

Er bestaan verschillende cookies die verschillende functionaliteiten hebben. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website anders niet werkt. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker, bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Houdt u er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert of verwijdert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen of niet kunt gebruiken.

Verschillende cookies:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies:
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken en welke browser en schermresolutie bezoekers gebruiken. 

Andere cookies:
Voor het gebruik van andere cookies, zoals performance/sessie cookies of profilering/tracking cookies, is uw voorafgaande toestemming nodig.  

Performance/sessie cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Door middel van deze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen die herleidbaar is naar een persoon.

Profilering/tracking cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en de eventuele voorkeuren door cookies uit te lezen. 

Welke cookies gebruikt ForFarmers?
ForFarmers maakt gebruik van functionele, performance en analytische cookies. Dat doet ForFarmers om te kijken hoe bezoekers van de site gebruik maken. Deze informatie helpt ForFarmers om de site te verbeteren. ForFarmers maakt middels analytische cookies gebruik van web statistieken. Deze gegevens worden geanalyseerd en hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:
•    De browser die wordt gebruikt;
•    Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
•    Welke pagina’s bezocht zijn;
•    Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
ForFarmers meet het websitebezoek met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Deze website maakt tevens gebruik van Google Maps en Google Tag Manager. Met Google Maps kan een geografische kaart worden weergegeven op de website. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Met Google Tag Manager worden de tags op de website beheerd en ingezet. Verder wordt via onze website een cookie geplaatst van YouTube en/of Vimeo. ForFarmers gebruikt deze dienst om video’s  af te spelen op haar websites.

Voor sommige websites maakt ForFarmers gebruik van andere cookies, zoals bijvoorbeeld marketing cookies. Via die websites zal vooraf aan bezoekers worden gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. 

Hoe kunt u cookies uitzetten of verwijderen?
Indien u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

Vragen
Voor over dit Cookiebeleid kunt u contact opnemen met ForFarmers via Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@forfarmers.eu.

Wijzigingen
Het Cookiebeleid van ForFarmers kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Cookiebeleid vindt u altijd op de website van ForFarmers. Dit Cookiebeleid is vastgesteld op 28 maart 2018.