Specialisten op inhoud, partners in business

Legal & Compliance

Wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar snel op, de inhoud wordt complexer. Als onderneming – zeker als je beursgenoteerd bent – moet je op het gebied van Legal en Compliance alles goed georganiseerd hebben. De collega’s binnen Legal & Compliance zijn dan ook specialisten op de inhoud, altijd alert op mogelijke juridische risico’s en bedreven in het inperken daarvan.

Om de organisatie in alle omstandigheden goed te kunnen adviseren en begeleiden, zijn zij tevens echte partners van de business. Het team zit niet geïsoleerd in een ivoren toren, maar is onderdeel van de business met een breed vertakt netwerk door de gehele organisatie.

Legal

Brede portefeuille

De afdeling Legal & Compliance behandelt alle juridische zaken voor ForFarmers en ondersteunt ook de Coöperatie FromFarmers. Legal helpt de business met het opstellen en uitonderhandelen van contracten, runt het compliance programma, geeft juridische ondersteuning bij overnames en adviseert over de juridische structuur van de organisatie en de beursnotering, om maar een aantal zaken te noemen.