Natasja Peperkamp, Laborant B
Het leuke aan mijn werk is dat het uiteindelijk bijdraagt aan het welzijn van dieren, mensen en natuur.
Lees meer

Innovation: Achter elk brokje voer zit een wereld van innovatie

Innovatie en onderzoek zijn een kernelement in de strategie van ForFarmers. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal onderzoeksprojecten dat we jaarlijks uitvoeren. Daarmee leggen we de basis voor innovatieve producten waarmee we op het boerenerf het verschil maken. Innovatie en onderzoek zijn het speelveld van het Nutrition Innovation Centre (NIC); een centrale, internationale afdeling met voerdeskundigen en innovatiemanagers per diersoort.

Praktijkvragen en maatschappelijke kwesties

De salesteams in de landen waarin ForFarmers actief is, vormen een belangrijke bron van informatie voor het NIC. Zij monitoren de technische prestaties van onze voeders in de dagelijkse boerenpraktijk en spelen die resultaten samen met de behoeftes die zij bij veehouders signaleren, door naar het NIC. Naast deze vragen uit de praktijk zijn ook maatschappelijke kwesties vaak een aanzet tot onderzoek. Belangrijke thema’s voor het NIC zijn bijvoorbeeld diergezondheid en dierenwelzijn, vermindering van medicijngebruik, de benutting van grondstoffen en de impact van de veehouderij op het milieu.

Onderzoek wordt veelal uitgevoerd in gezamenlijke innovatieprojecten met strategische partners, zoals Nutreco. Ook zijn er nauwe banden met leidende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Europa.

Zij werken binnen het NIC

<voorstel: 2 foto's naast elkaar die linken naar de testimonials van Corine Walvoort en Bram van den Oever> <Thijs kan jij dat inregelen?>