Supply Chain: Spin in het web

Onder de Supply Chain vallen bij ForFarmers alle activiteiten die iets met planning en de uitvoering van goederenstromen te maken hebben. Alles draait om het strategisch coördineren van de toeleverketen, zodat we op een zo efficiënt mogelijke wijze op het juiste moment over de gewenste producten en/of diensten kunnen beschikken. Een goede samenwerking met partners zowel binnen als buiten de keten is daarbij essentieel.

Uiteenlopende vakgebieden

Bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van de Supply Chain zijn bijvoorbeeld Inkoop, Formulatie & Kwaliteit, Engineering & Projects en Health & Safety. Zeer uiteenlopende vakgebieden, maar de mensen die hier werken, hebben met elkaar gemeen dat ze procesmatig kunnen denken en bruggen kunnen slaan naar functionele afdelingen zoals Productie, Sales en Marketing.

De dag van... Vincent Mulder

“Ik vind het leuk om in het team te werken en om samen te werken aan kwalitatief goed voer. En ForFarmers is voor mij leuk omdat jonge mensen zoals ik veel kansen krijgen om zich te ontwikkelen!”